Historie

Projekt Děti malují pro Konto Bariéry tvoří tři celostátní dětské výtvarné soutěže, které zvolna navazují na výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí, a to
Ahoj z prázdnin (26 let), Vánoční malování (21 let) a Kniha a já (25 let).
Soutěže založil a velmi úspěšně realizoval DDM v Šumné na Znojemsku. Po jeho zrušení převzal roli vyhlašovatele v roce 2011 DDM Znojmo, který se v roce 2014 rozhodl od pořádání soutěží odstoupit. V tomtéž roce se ujalo role vyhlašovatele SVČ Lužánky.
Od roku 2009 byly výše uvedené tři soutěže zahrnuty do projektu Děti malují pro Konto Bariéry s tím, že vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.
Od roku 2016 jsou témata jednotlivých kol soutěže různá, v závislosti na aktuálním dění apod.
Neoficiální logo soutěže, sluníčko, vytvořila paní Vlasta Švejdová, které tímto moc děkujeme. :)

Ročník 2016/2017
1. KOLO - Kouzla a půvaby zimy dětskýma očima - již uzavřené
2. KOLO - Papír - původ, vznik a recyklace - již uzavřené
3. KOLO - V noci - již uzavřené

Ročník - 2017/2018
1. KOLO - Místo, kde bydlím - již uzavřené
2. KOLO - Osmičková výročí - již uzavřené
3. KOLO - Moje oblíbená pohádka
4. KOLO VYHLÁŠENÉ SPONZOREM SOUTĚŽE - Pod olympijskými kruhy

Logo Footer

SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, 658 12 Brno
Antipol Brno CZ, Tábor 50D, 602 00 Brno
andrea@projektypomahaji.cz